شروع دوباره

خوب چی کار کنم.لعل خاموش دیگر نمی خواست چیزی در آن بنویسم.انگار اصلا مال یه آدم دیگه بوده.فعلا این جا می نویسم تا وقتی حس کنم باید آدرس این جا رو باید به بقیه هم بدم.

/ 0 نظر / 5 بازدید