پندینگ9


«...»

--------------------------------------

«نسیم صبح بوی گل پراکند
افق دریایی از نور است و لبخند
دل افروزان شادی را صلا زن
سیه کاران غم را دم فرو بند!»
 
-----------------------------------------
 
«به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
....
در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با آن درد اگر در بند درمانند در مانند...»
-------------------------------------------

«خورشید از آن دور از آن قله ی پر برف

آغوش کند باز همه مهر همه ناز

سیمرغ طلایی پر و بالیست که چون من

از لانه برون آمده دارد سر پرواز...»

 

-------------------------------------------

 

«ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما

آب روی خوبی از چاه زنخدان شما

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده

باز گردد یا برآید چیست فرمان شما...»

 

/ 0 نظر / 19 بازدید