قدر

قدر را بايد قدر دانست.همين و بس.شايد قدر دانستنش اين طوري باشد که فقط بنشيني و فکر کني.يا نه فکر کني و بي پرده با خودت صحبت کني.گاهي هم با خودش.شايد هم گاهي بايد بنشيني و گوش فرا دهي که بزرگ تر از تو ها چه برايت مي گويند.

و شايد هم بايد آن قدر ساکت شوي تا واضح ترين صدايي که هر روز با تو اين همه صحبت دارد را بشنوي...

اوهوم!سکوت...اصلا ساده نيست.بايد فراموش کني که هزار و يک کار و دل مشغولي داري.که کي بايد فلان کار را تحويل دهي.که فلاني، فلان روز، فلان حرف را بارت کرده است که خيلي ناراحت شده اي. که فلاني را خدا ضايع کرد و تو چه حالي کردي.خيلي سخت است. دنيا جايي است بس غريب که به خودش آلوده مان مي کند.

 برخيز تا يک سو نهيم اين دلق ازرق فام را...

 

/ 8 نظر / 8 بازدید
سنجد

تبريک پيش کشت! نمی دانم تبريک می طلبد يا نه ! اما خوب وقتی زنده بودنت را خبر دادی ... وقت التماس دعاست ! تو رو به اون رحمن و رحيمی که می شناسی برامون طلب خير و عافيت کن ! يا حق!

آرش

ای صبا نکحتی از خاک ره يار بيار، ببر اندوه دل و مژده ی دلدار بيار ...

لوبياچيتی

وقتی رفتی نمی دونستم کی رفته . حالا که اومدی هم نفهميدم کی اومده. خوشحالم که دوباره اومدی

محمد

بعيده تو اين جامعه کسی پیدا بشه قدر قدر رو بدونه...

خودم

به محمد:ربطی به اين جامعه داره؟فکر کنم کلا کسی پيدا نشه که قدر قدر رو بدونه.

خودم

اين خودم کيه اين پايين؟ اون خودم من نيستم. اين خودم منم لطفا هر کس اين شوخی رو کرده زودتر خودشو معرفی کنه

ندا

بر باد قلاشی دهيم اين شرک تقوا نام را... برام عجيبه چرا همه تو شب قدر ياد خيلی چيزا می افتن!