پندینگ11

«به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد
تو را در این سخن انکار کار ما نرسد...»
عمرن!
-------------------------------------------
01.gif
-------------------------------------------
«گر بزم عیش می طلبی ترک خواب کن!»

/ 0 نظر / 16 بازدید