شش از ده

برای هر کارش دلیلی هست.حتما...

داشتم فکر می کردم که فقط کسی می تواند بفهمد نبودن هوا چقدر درد دارد٬ که چند لحظه در خلأ باشد و سعی کند نفس بکشد. آخر هوا ازبس همه جا هست٬ نمی توان نبودنش را تصور کرد.

و به این فکر می کردم که این که خدا به صور مختلف از عذاب و آتش و جهنم و ... می گوید چه نمودی می تواند داشته باشد. باز هم به خاطر تحقیقات و تفکرات کمی که در این باب کرده ام٬ نمی توانم نظر درستی بدهم. اما جمله ای را از کسی شنیده بودم که تنها تصوری است که خودم می توانم از جهنم و عذاب الهی داشته باشم. می گفت:

بدترین عذاب اینه که  آدم احساس کنه یه بچه ی شیطونی بوده که حالا گوششو کشیدن و بهش می گن:«برو بشین اون بیرون. این جا کسی دوستت نداره. یا انقدر ازت ناراحته که حالاها باید بشینی بیرون و تنها باشی...»

و وقتی عذابش بیشتر می شود که آن موقع ٬ پرده ها از جلویت کنار رفته اند و می بینی که مصاحبت چه کسی را از دست داده ای...

بد دردی است تنهایی. جمله ای دارد علی شریعتی که می گوید:«اگرتنها ترین تنها ها شوم٬ باز خدا هست». اگر خدا هم تنهایت بگذارد...

و بدتر دوری است.دوری...

سوره اسراء٬ آیه ی ۱۸:[هرکس خواهان (دنیای) زودگذر است٬ به زودی هر که را خواهیم‌ (نصیبی) از آن می دهیم٬ آن گاه جهنم را که در آن خوار و رانده داخل خواهد شد٬ برای او مقرر می داریم.]

شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت     فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت

حدیث حول قیامت که گفت واعظ شهر           کنایتی است که از روزگار هجران گفت

دوری و دل تنگی را باید لمس کنی تا بفهمی...

-----------------------------------------------------------------------------------------

و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را براى آن بکند و مؤمن باشد٬ آنانند که تلاش آنها مورد حق‏شناسى واقع خواهد شد.

هر دو [دسته] اینان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى‏بخشیم٬ و عطاى پروردگارت [از کسى] منع نشده است.

ببین چگونه بعضى از آنان را بر بعضى دیگر برترى داده‏ایم٬ و قطعا درجات آخرت و برترى آن بزرگتر و بیشتر است.

معبود دیگرى با خدا قرار مده تا نکوهیده و وامانده بنشینى.

و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید. اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] «اوف» مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى.

و از سر مهربانى٬ بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو:« پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در خردى پروردند.»

پروردگار شما به آنچه در دلهاى خود دارید آگاه‏تر است. اگر شایسته باشید٬ قطعا او آمرزنده توبه‏کنندگان است.

[سوره ی اسراء٬ آیات ۱۹ تا ۲۵]

/ 0 نظر / 10 بازدید