پندینگ 12

«گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید
گفتم خوشم هوایی کز باد صبح خیزد
گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟!...»
 
-----------------------------------------

گفتا:  «مگوی با کس تا وقت آن در آید!»
 
-----------------------------------------

احسنت! ولی «دودم به سر بر آمد زین آتش نهانی...»

/ 0 نظر / 13 بازدید