ليلی

چه فرقی می کند که لیلی اسمش چه باشد؟مهم این است که لیلی باشد...

---------------------------------------------------------------------------------------

پ.ن: اگر نمی نویسم تقصیر ده از ده است.زبانم را بسته است.

/ 4 نظر / 7 بازدید
پويا

۲ روزه این شعز ورد زبونم شده واسه همین اینجا هم نویشتمش: عاشقی را شرط اول ناله و فرياد نيست/تا کسی از جان شيرين نگذرد فرهاد نيست/عاشقی مقدور هر عياش نيست/غم کشيدن صنعت نقاش نيست

شهاب

گاهی برای نوشتن بايد ناديده گرفت و گاهی ناديده نگرفتن بهتر است...

شهاب

اما من کماکان چشمانم را برای ديدن تو باز نگه می دارم هادی جان‌!

رضا

بکش! حقت ه! من رو مسخره می کنی!