پندینگ8

«...» --------------------------------------------- «تا کی صبوح و شکر خواب بامداد؟هشیار گرد دمی که گذشت اختیار عمر!» ---------------------------------------------«گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست...» ولی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
6 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
6 پست
آذر 85
12 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست